real-intense-dedicated-personal-training
  • RID Pepper B.V.

personal trainer den bosch fitness

PERSONAL TRAINERS

Bekijk de coachpagina' s

RID COACHES

RID 40 DAY

JOUW LOCATIE

Rid Pepper klanten krijgen 24/7 toegang

#SNAPNATION

Rid Pepper Coach

real, intense, dedicated

1RM Calculator

Privacybeleid & disclaimer

Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Met de nieuwe privacywet worden onze gegevens beter beschermd, wat natuurlijk iets heel goeds is. Niemand wil ongewenste e-mail krijgen. Wanneer jij je inschrijft bij Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper Personal Trainers heb je rekening te houden met onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor.

Algemeen 
Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze website's. Dit privacy beleid is geschreven voor beide organisaties en voor beide organisaties gelijk, tenzij dat anders nadrukkelijk is aangegeven.

 

Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper is statutair gevestigd aan de Eendenkooi 1b, te Den Bosch en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer65137671. Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper is per e-mail te bereiken via denbosch@snapfitness.nl 

 

Rid Pepper® is statutair gevestigd aan het blokschip 16, te Rosmalen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer66142822, haar dochter onderneming Rid Pepper Online B.V. onder nummmer 67928064. Rid Pepper is per e-mail te bereiken via info@ridpepper.com

 

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten. De verwerking van persoonsgegevens door Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2018. 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens: 
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschijfformulier invult. Bij het invullen van het formulier wordt jouw naam en e-mailadres gevraagd. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn gedurende de overeenkomst duurt. Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens verwerkt in geval van het afhandelen van een betaling. Hieronder vallen onder andere achternaam, voornaam, telefoonnummer, adres en bankrekeningnummer. Soms kunnen we tevens vragen naar andere persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld geslacht en geboortedatum. We zijn natuurlijk een onderneming die is gericht om jou te helpen in je persoonlijke ontwikkeling en je gezondheid te bevorderen. Zo kunnen deze gegevens noodzakelijk zijn om je van een juist advies te voorzien. Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. De bovenstaande gegevens worden vijf (5) respectievelijk zeven (7) jaren bewaard uitgaande van de wettelijke bewaarplicht. De rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder je naam en e-mailadres kan Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper geen contact met je opnemen. Daarnaast is Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper in geval van facturen en belastingaangifte verplicht om deze gegevens te verwerken.

Indien je geen persoonsgegevens aan Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper wilt verstrekken, is Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in zo een geval bij jou. Je kan je afmelden voor de mailinglijst van Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper door je af te melden via de link onderaan de e-mails. De mailings worden soms dagelijks verstuurt.

Cookies  
Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Facebookpixels en Google Anaytics. Facebookpixels en Google Analytics houden bij welke pagina’s je bezoekt. Tevens doet Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper aan retargeting door het verwerken van analytics data zodat wij kunnen zien hoeveel bezoekers de site heeft en daarnaast een op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Ook maakt Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper gebruik van cookies ter verbetering van de website, dit worden ook wel functionele cookies genoemd. Zie voor een toelichting over cookies op deze website. 

Verwijzing naar andere websites  
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de TheNextTrainer BV. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website. 

Doorgifte aan verwerkers en derden 
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper handelen. Het gaat om de volgende verwerkers: 

  • ActiveCampaign, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten. 
  • Snap Fitness Den Bosch is een franchise van Snap Fitness welke op haar beurt onderdeel is van "Lift Brands Inc." welke in de Verenigde Staten gevestigd is. Om als franshiser optimaal te kunnen ondernemen kunnen zei voor ons werkzaamheden uit handen nemen.
  • Virtuagym, voor het faciliteren van de online-trainingen, het boeken en betalen van diensten en het opstellen van training- en voedingsschema' s. Wanneer je een overeenkomst sluit worden je persoonsgegevens opgeslagen op de server van Virtuagym, die gevestigd is in Amsterdam. 
  • PayPro, voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen. 
  • Rid Pepper®, voor het opstellen van advies met betrekking tot voeding en training en het boeken via de boekingsmodule online. 

Met de bovenstaande bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.
Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld als Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Beveiliging
Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jou te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

Jouw privacyrechten 
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken. 

Indien je een klacht wil indienen over Snap Fitness Den Bosch en/of Rid Pepper met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kan je dit bij ons melden door een mail te sturen met je persoonsgegevens naar clubmanager@fitbysnap.nl. Dan helpen we je graag verder. Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Affiliate disclaimer

Wij hebben altijd geloofd in de transparantie van het Internet en daarom voegen we ook deze affiliate disclaimer toe. Op deze website vind je zeker producten die wij je aanraden waarvoor wij ook een affiliate commissie krijgen als jij dat product via die link aanschaft. 

Belangrijk om te weten is dat jij daardoor niet meer gaat betalen en we bevelen alleen producten aan die wij zelf gebruiken, of hebben gebruikt, of waarvan wij de meerwaarde kunnen bepalen voor jou. De partners die we aanbieden zijn zorgvuldig uitgekozen. Ons primaire doel is dat jij door deze producten sneller je gewenste resultaat bereikt. 

Resultaten disclaimer

Laten we hier ook helder in voor je zijn. Onze resultaten en die van andere klanten zijn zeker niet de norm en deze gaan we je ook niet beloven. Je zult moet bekijken hoe alle informatie op deze website werkt in jouw branche.

Er is niet een magische pil om snel fit, gespierd, slank of wat dan ook te worden. Het begint allemaal met hard werken, doorzetten en veel trainen van lichaam en geest om je gewenste resultaten te bereiken. Bijna nooit werkt iets direct vanaf het begin. 

Onze resultaten zijn ook gebaseerd op samen meer dan 40 jaar trainingservaring, educatie op voeding en fysiologie en kei hard werken. Dankzij dat harde werken en continu doorzetten hebben we bereikt wat we willen en werken nu hard met de missie jou te helpen. .

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

 

Gym_LADY_2breed
36386ad28ab9e0fe720bd7e21c3a1f45--couples-fitness-photography-fitness-couples
aa2b539e
10313361_340059616156298_7523248572381795788_n

Snel verder navigeren

Erkenningen en opleidingen

Personal-trainer
rid-pepper-personal-coach

GRATIS PERSONAL TRAINING 

 


LOCATIE DEN BOSCH

In samenwerking met Snap Fitness Den Bosch bieden we elk lid bij aanvang van Snap Fitness lidmaatschap een gratis kickstart programma aan, zo geniet je direct van een goede start onder begeleiding in de meest vertrouwde omgeving:

Een lidmaatschap bij Snap Fitness sluit je al af vanaf €8,-- per week!

In het kort de aanbieding is inclusief:

 RID PEPPER PERSONAL TRAINING

Personal Training Sessie
Trainingsplan op maat (schema's)
Voedingsplan op maat (schema's)
Intake, meting en weging (elke 4 tot 12 weken)
 

    DEN BOSCH:

Kleinschalig en rustige fitness club te Den Bosch
24/7 toegang tot 4 area's met airco
Jouw Prive douche met toilet
Onbeperkt onder de zonnebank 
Onbeperkt sportdrank, koffie en thee
Altijd je Rid Pepper Coach om je heen 
 

 

Partners

Nog meer voordeel?

  • 10 trainingen met jouw Personal Trainer
  • 1 jaar geldig
  • Overdraagbaar aan je familie
  •  

Nu kopen

`
Online community:

Jouw inloggegevens ontvang je direct per e-mail.